رسالات


۴ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

۰۸:۳۳۱۰
دی

این نمودار حاصل تحلیل و جمع بندی سه نمودار قبلی می باشد و مستند است به مطالب استاد صفایی در سه کتاب روش برداشت از قرآن ، تطهیر با جاری قرآن سوره بقره و تطهیر با جاری قرآن جزء 30 .

جمع بندی روش تفسیری استاد صفایی

دریافت نمودار روش تفسیر (جمع بندی روش تفسیری استاد صفایی) 4
حجم: 773 کیلوبایت

هیچ کس
۰۸:۲۹۱۰
دی
هیچ کس
۰۸:۲۶۱۰
دی
هیچ کس
۰۸:۲۲۱۰
دی
هیچ کس